Skip to content

Paslaugų teikimo sutartis

Mes dirbame pagal pasaulyje populiarų paslaugų teikimo sutarties šabloną, kuris pirmą kartą buvo paskelbtas dar 2008 metais, pavadinimu „Contract Killer“.

Plačiau apie šį kontraktą galite paskaityti oficialioje kūrėjo svetainėje (http://stuffandnonsense.co.uk/projects/contract-killer/), kur taip pat rasite nuorodą į jau trečiąją šios sutarties versiją anglų kalba.

Už Lietuvišką sutarties versiją dėkojame Juliui.

O dabar – pati sutartis:

 

Paslaugų teikimo sutartis

Data: [data]

Sutartis tarp UAB „Eitnės projektai” ir [kliento pavadinimas]

Santrauka:

Mes visada darysime viską, kad atitiktumėme jūsų poreikius ir patenkintumėme lūkesčius, tačiau svarbu, kad viskas būtų užrašyta ir kad mes abu žinotumėme, kas yra kas, kas ką turėtų daryti ir kada, ir kas atsitiks, jeigu kas nors bus negerai. Šioje sutartyje nerasite jokių sudėtingų teisinių terminų ar ilgų nesuprantamo teksto ištraukų. Mes neturime jokio noro apgauti jus ir priversti pasirašyti kažką, dėl ko vėliau galėtumėte apgailestauti. Mes norime to, kas geriausia abiems šalims dabar ir ateityje.

Taigi trumpai:

Jūs ([kliento pavadinimas]), įsikūręs [kliento adresas] samdote mus (UAB „Eitnės projektai”), įsikūrusius [bendrovės adresas] [suprojektuoti ir sukurti interneto svetainę] už apskaičiuotą fiksuotą kainą – [bendra suma], kaip nurodyta mūsų ankstesnėje korespondencijoje. Žinoma, viskas šiek tiek
sudėtingiau, bet mes netrukus prie to prieisime.

Ką abi šalys sutinka daryti?

Jūs: Turite teisę sudaryti šią sutartį savo, savo įmonės ar organizacijos vardu. Jūs privalote reikiamu laiku bei formatu mums suteikti visą informaciją, reikalingą užbaigti projektui. Jūs turite peržiūrėti mūsų atlikto darbo progresą, teikti pastabas ir patvirtinti darbus laiku. Darbų atlikimo terminai veikia dvejomis kryptimis, todėl jūs taip pat turėsite laikytis mūsų kartu nustatytų terminų. Jūs taip pat sutinkate laikytis mokėjimų grafiko nustatyto šios sutarties pabaigoje.
Mes: Mes turime patirtį ir galimybes atlikti viską, ką sutarėme su jumis ir atliksime visa tai profesionaliai bei laiku. Mes siekiame patenkinti kiekvieną nustatytą terminą, o taip pat įsipareigojame jūsų suteiktos mums informacijos konfidencialumą.

Arčiau prie pagrindų

Dizainas

Kurdami dizainą mes atsižvelgiame ne tik į jo išvaizdą, tačiau ir į naudotojo patirtį. Mūsų sukurti dizainai lanksčiai pritaikomi daugelio įrenginių ekranų dydžiams. Kurdami dizainą naudojame HTML ir CSS, todėl nešvaistome laiko kiekvieną maketą kurdami statiškai. Statiškus maketus naudojame projekto pradžioje, kad parodytumėme jums svarbiausias dizaino detales (spalvas, tekstūras, tipografiją). Mes tai vadiname „dizaino atmosfera“. Jūs turite galimybę du ar daugiau kartų per savaitę peržiūrėti mūsų darbą ir suteikti mums grįžtamąjį ryšį. Jeigu bet kuriuo metu, nesate patenkintas mūsų darbu ar jo tėkmės kryptimi, jūs galite sumokėti už viską ką mes padarėme iki to laiko ir atšaukti šią sutartį.

Tekstinis turinys

Mes nesame atsakingi už tekstų kūrimą ar įkėlimą. Jeigu norite, kad sukurtumėme kokius nors tekstus ar juos įkeltumėme į sistemą, mes tam galime pateikti atskirą sąmatą.

Nuotraukos

Grafinius failus turite pateikti redaguojamu skaitmeniniu vektoriniu formatu. Nuotraukas turite pateikti didelės raiškos skaitmeniniu formatu. Jei nuspręsite įsigyti profesionalių nuotraukų, mes galime pasiūlyti tokių nuotraukų bibliotekas. Jei norite kad ieškotumėme nuotraukų už jus, mes tam galime pateikti atskirą sąmatą.

HTML, CSS ir Javascript

Mes svetainės šablonus pateikiame sukurtus naudojant HTML5 žymėjimą, CSS2.1 + 3 stilius ir JavaScript funkcijas animacijoms.

Naršyklių testavimas

Naršyklių testavimas nebereiškia bandymo svetainę priversti atrodyti taip pat visose skirtingų galimybių naršyklėse ar prietaisuose su įvairaus dydžio ekranais. Naršyklių testavimas reiškia užtikrinimą, kad naudotojo patirtis bus atitinkama, atsižvelgiant į naršyklės ar prietaiso galimybes.

Darbastalio naršyklių testavimas

Mes tikriname savo darbą naudodami naujausių versijų pagrindines kompiuterių naršykles, įskaitant Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer ir Mozilla Firefox. Mes taip pat tikriname svetainės veikimą naudojant Microsoft Internet Explorer 9, kad šios naršyklės naudotojai gautų tinkamą, galima kiek kitokią, patirtį. Mes netestuojame svetainės veikimo senesnėse naršyklėse, jeigu nenurodysite kitaip. Jeigu jums reikia senesnių naršyklių palaikymo, mes tam galime pateikti atskirą sąmatą.

Mobiliųjų naršyklių testavimas

Testuojant svetainę su populiariais mobiliaisiais mažus ekranus turinčiais įrenginiais yra svarbu, kad naudotojo patirtis atitiktų naudojamo įrenginio galimybes. Mes savo darbus testuojame su šiais prietaisais:

iOS: Safari, Google Chrome

Android 4.1: Google Chrome, Firefox.

Techninė pagalba

Nesame svetainių talpinimo bendrovė, todėl mes nesiūlome techninės pagalbos susijusios su svetainės talpinimu, elektroniniu paštu ar kitomis su svetainės talpinimu susijusiomis paslaugomis. Jūs galbūt jau turite užsisakę profesionalaus talpinimo paslaugas ir žinote kaip jas valdyti. Jeigu taip – puiku. Jeigu ne – mes galime jums parekomenduoti tokių paslaugų tiekėją. Mes galime įkelti svetainę į jūsų serverį ir
ją tinkamai sukonfigūruoti, taip pat sukonfigūruoti bet kokią statistinę programinę įrangą, tokią kaip Google Analytics. Jeigu norite, kad tai padarytumėme, mes tam galime pateikti atskirą sąmatą. Serverio atnaujinimai ir valdymas priklausys nuo jūsų.

Pakeitimai ir patobulinimai

Iš patirties žinome, kad fiksuotos kainos sutartys yra retai naudingos jums, nes jos dažnai riboja jus su jūsų pirminėmis idėjomis. Mes nenorime apriboti jūsų galimybės pakeisti savo mintis. Kaina šios sutarties pradžioje yra pagrįsta mūsų įvertintu laiku, kurio mums reikės atlikti viską, ką iš pradžių aptarėme, bet mes džiaugiamės galėdami būti lankstūs. Jei norite pakeisti savo mintis ar pridėti ką nors
naujo, tai nebus problema, nes mes tam galėsime pateikti atskirą sąmatą.

Teisiniai dalykai

Mes negalime garantuoti, kad atliktas darbas bus visiškai be klaidų, todėl negalime būti atsakingi jums ar kokiai nors trečiajai šaliai už žalą, įskaitant prarastą pelną, santaupas ar kitą atsitiktinę, aplinkybių sąlygojamą žalą. Galiausiai, jei kuri nors šios sutarties nuostata yra neteisėta, negaliojanti dėl kokių nors teisinių priežasčių, tuomet ši nuostata turi būti atskirta nuo šios sutarties, tačiau tai neturi įtakos visų likusių nuostatų galiojimui.

Autorystės teisės

Pirma, jūs garantuojate, kad visi teksto, vaizdo ar kiti elementai, kuriuos pateikiate yra jūsų arba jūs turite teisę jais naudotis.
Tada, kai jūsų galutinis mokėjimas bus atliktas, autorinės teisės bus automatiškai priskiriamos taip:
Jums priklauso vizualiniai elementai, kuriuos sukūrėme šio projekto metu. Mes suteikiame jums visus reikalingus failus, kuriuos saugoti turite jūs, kadangi mes nesame atsakingi už kopijų išsaugojimą. Jums priklauso visi tekstiniai, vaizdiniai ir kiti elementai, kuriuos mums davėte projekto metu, išskyrus tuos atvejus, kai kam nors kitam priklauso šių elementų autorystės.
Mums priklauso unikalus šių elementų, sudarančių užbaigtą darbą derinys ir mes licencijuojame jį jums visam laikui, išskyrus atvejus, kai susitarta kitaip. Mes tam galime pateikti atskirą sąmatą. Mums patinka parodyti savo darbus ir pasidalinti su kitais tuo, ką išmokome, todėl pasiliekame teisę, su jūsų leidimu, rodyti šį darbą savo darbų kataloge, rašyti apie jį internete, žurnaluose ar knygose.

Mokėjimai

Mes esame tikri, kad jūs suprantate, kaip mums, kaip smulkiam verslui svarbu, kad jūs laiku mokate sąskaitas, kurias mes atsiunčiame. Kadangi mes taip pat, kaip ir jūs norime likti draugais, jūs sutinkate griežtai laikytis šio mokėjimo grafiko.

[Mokėjimų grafikas]

Kur gi tie baisūs reikalavimai smulkiu šriftu?

Kaip ir baudos už neleistiną automobilio stovėjimą, jūs negalite perleisti šios sutarties niekam kitam be mūsų sutikimo. Ši sutartis galioja iki projekto pabaigos ir neturi būti pratęsta. Jei dėl kokios nors priežasties, kokia nors šios sutarties dalis tampa negaliojančia ar neįgyvendinama, likusios jos dalys lieka galioti.

Nors kalbos stilius sutartyje yra paprastas, ketinimai yra rimti ir ši sutartis yra teisinis dokumentas, galiojantis Lietuvos Respublikos teismų jurisdikcijoje.

O ir nereikia pamiršti vyrų su dideliais šunimis.

——————————————————————————-

Paslaugų teikėjas: UAB „Eitnės projektai”

Paslaugų gavėjas: [kliento pavadinimas]

Data: [data]